Klachten en Blessures

Analyse bij klachten en blessures

Lichamelijke klachten en ongemakken kunnen op allerlei manieren ontstaan: op het werk, in de sport, door een ongeluk, maar ook zonder aanwijsbare reden. Daarom wordt onze massage altijd voorafgegaan door een analyse om de oorzaak van de klacht op te sporen.
Tevens bieden wij je oefenvormen om het probleem nog gestructureerder tegen te gaan. Door de combinatie van massage en oefenvormen ontstaat een compleet programma om het geblesseerde of overbelaste lichaam weer optimaal in conditie te krijgen.

Uiteraard kunnen wij niet alle klachten behandelen, want wij zijn geen arts. In bepaalde gevallen zullen wij je adviseren contact op te nemen met je huisarts of met een andere therapeut.

Wat houdt onze “analyse” in?

Aan de hand van een anamnese (vraaggesprek) en functieonderzoek, wordt er nagegaan waar een eventuele klacht door veroorzaakt wordt en of er geen contra-indicaties zijn voor massage. Op grond van dit onderzoek wordt een advies geformuleerd, dat zowel een doorverwijzing kan zijn, als een houdingscorrectie, rek-, spierkracht- en mobiliteitsoefeningen, massage, koelen, tapen, of bandageren, enz.

Ook als er nog geen klachten zijn kan een analyse toch zijn nut hebben. Daarbij worden namelijk vaak zwakke plekken ontdekt en kunnen er pro-actief maatregelen worden genomen om het ontstaan van toekomstige klachten te voorkomen.